Vízeink Története

A Nagy Vízi Lexikon

A projekt rövid leírása

2018-ban elkezdjük összeállítani a Vízeink Történetét, közösségi munkával segítve a saját gyűjtést, saját szerkesztést. A projekt véleményünk szerint legalább 3-4 évet fog igénybe venni, addig is, ha bárki segítene, jelezze a Vízitúra Szövetség felé. Hacsak mi nem keressük meg előbb…

A Vízeink Története egy olyan lexikon jellegű (első változatában interneten, végső cél szerint könyv is formában megjelenő) komplex tudásbázis, amely a hazai vízterületekre bontva betekintést nyújt egy-egy víztest történetébe, vízrajzába, etnográfiájába, kiemelten foglalkozik a terület vízitúrázási lehetőségeivel, útvonalaival és az ezekkel kapcsolatban egy olyan információkat jelenít meg, melyek feltehetően nem veszítenek értékükből a jövőben sem. (pl. helyi szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal nem foglalkozik)

A gyűjtés és elkészítés fázisai lépésekben és a közösségi elem – (vizipédia)

az on-line „ vízipédia”

A lexikon első lépésben internetes, wikipedia jellegű formában jelenne meg, amit a vízi társadalmak közössége szerkesztene, az adminisztrátorok irányításával. A közösségi szerkesztők a tartalom 30-40%-át adnák, a többit az adminisztrátorok saját helyszíni gyűjtéssel, fotókkal és egyéb információkkal egészítenek ki.

második lépés

Az interneten, hozzávetőleg egy-másfél év alatt készülne el a teljes tartalom, amit utána rendszerezni, egységes szerkezetbe kell foglalni és ki kell alakítani a nyomtatott lexikonba mindenképpen bekerülő alaptartalmat. Ezzel párhuzamosan a közösség a nyomtatott formában megjelenő lexikonba beszavazhatna olyan kiegészítő tartalmakat, melyek megadnák a lexikon egyedülálló jellegét

Ezzel a két lépéssel elkészülne a hiánypótló mű, a Vízeink Története. Ennek a várható elkészülési ideje legkorábban 2020 év vége.

Tartalomjegyzék tervezet

I. Bevezető

II. A lexikonról

III. Magyarország általános természetrajza, vízrajza

IV. Magyarország általános vízi néprajza és történelme

V: Jogszabályi környezet

VI. Fogalmak, értelmezések

VII. Országrész (pl. Nyugat-Magyarország)

VII.1 – Víztest folyamkilométerrel együtt (pl. Duna fő ága és szigetei 1719-es fkm-ig)

– Víztest jellemzése folyamkilométerenkénti bontásban

– Vízitúra útvonalak, ezek leírása

– Vízparti települések felsorolása és rövid leírása

– A területhez köthető néprajz

– Híres emberek (A vízi társadalom híres helyi képviselői)

– Vízhez köthető fontosabb történelmi események, történetek, érdekességek

– Galéria

és így tovább, a területen megtalálható mellékfolyókkal esetleg nagyobb természetes tavakkal

K.H.